# Spiele

H 08.12.2018 - 14:00 | Baden - SPH
Lady Jacks Landesliga 80
UBBC Gmünd 39
H 02.12.2018 - 15:00 | Baden - SPH
Lady Jacks Landesliga 67
BBC Linz -Enns 53
A 18.11.2018 - 14:30 | Gmünd - SPH
Lady Jacks Landesliga 63
UBBC Gmünd 36
A 21.10.2018 - 18:00 | Deutsch Wagram - BORG
Lady Jacks Landesliga 73
Union Deutsch Wagram 45

Spiele: 4

# Spielbericht

H | 08.12.2018 - 14:00 | Baden - SPH
Spiel-ID: 1305 | NBBV - DL-062 END - V1 V2 V3 V4 - OT
Lady Jacks Landesliga 80 - 15 17 24 24 - 0
UBBC Gmünd 39 - 10 8 11 10 - 0
Bericht
Stats Name F 3PM 2PM FW FW-% PpG
Csenkey Susanne 0 0 3 0|0 0% 6
Czegledy Eszter 1 0 7 2|1 50% 15
Gröschl Martina 2 0 0 0|0 0% 0
Keller Sophia 1 0 6 2|0 0% 12
Kiefer Marlies 1 0 3 2|2 100% 8
Pichler Nicola 2 0 0 2|1 50% 1
Roth Birgit 2 0 3 2|0 0% 6
Sammer Margit 4 5 7 3|3 100% 32